REFERAT FRA ÅRSMØTE 2007
 

 
Hordaland Foreldrelag
For Hørselshemmede


Kronstadveien 35
5053 Bergen


Dato: 05.03.07
Sted: Bergen Døvesenter
Til stede: 7 stk , inklusiv styret.


Sak 1.
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende kommentarer:
• Årsmelding ikke sendt ut til alle sammen med innkallingen
• Innkalling burde vært sendt ut med post i tillegg til E-mail


Sak 2.
Årsmeldingen ble godkjent

Som beskrevet i årsmeldingen er det opprinnelige Brukerrådet opphørt, og vi vil i den anledningen spesielt takke Sissel Gerritsen som har representert HFH i disse møtene

Sak 3.
Monica Kindt informerte om de forskjellige postene i resultatregnskapet. Regnskapet viste ett fint overskudd, men som sannsynligvis er det siste grunnet den drastiske nedgangen i inntektene videre fremover
Årsregnskapet ble godkjent uten kommentarer

Sak 4.
Styret ble meddelt ansvarsfrihet

Sak 5.
Budsjettforslag for 2007 ble lagt frem og gjennomgått.
Budsjettet godkjent uten kommentarer (kan fåes ved å henvende seg til leder@h-f-h.no )
Medlemskontingenten ble bestemt å være som tidligere Kr 300,-

Sak 6.
Ingen innkommende forslag

Sak 7.
Det nye styret som ble valgt inn av årsmøte består av følgende:
Leder: Olav Dahl
Kasserer: Monica Dahle Kindt
Nestleder: Jarle Avløyp
Styremedlem: Lars Kåre Holmaas
Styremedlem Roger Jordalen
Styremedlem: Kari Sørnes

Signaturrett gies til styreleder Olav B Dahl samt 2 av styrets medlemmer i fellesskap

Vi takker Lisbeth Havro for sin deltagelse i styret og ønsker Roger Jordalen velkommen inn i styret.

Se også www.h-f-h.no


Bergen, 07.03.07Protokollunderskrivere:
 

Copyright © Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede. All rights reserved